SMART OG BILLIG BYGGING

Rett Hjem er godkjend ENOVA-energirådgjevar, og har spesialisert seg på energieffektivisering og etterisolering av eldre bustader. Optimalt valg av tiltak, samt fagmessig gjennomføring er avgjerande for at resultatet skal bli best mogeleg.

Vi byggjer nye bustader, basert på elementproduksjon i eigen fabrikk. I tillegg tilbyr vi arkitekttenester og prosjektering. Uansett, målet vårt er å levere det beste tilbodet. Det gjer vi ofte, fordi vi byggjer SMART OG BILLIG!

I heile Norge tilbyr vi byggesøknader frå kr. 8900, og produksjon av komplett teikningsmateriell frå kr. 9900.